Πολιτική cookie: πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι για την αποθήκευση και τη συλλογή πληροφοριών μέσω του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μέτρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του ιστότοπου, αναλύοντας τη συμπεριφορά των επισκεπτών για να προσαρμόσουν τις σελίδες και να θυμούνται τις προτιμήσεις των χρηστών.

Σύμφωνα με τον ν. 3471/2006 άρθρο 5 παρ. 4, η εγκατάσταση των cookies επιτρέπεται μόνο μετά από ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση του χρήστη. Εξαιρούνται και δεν χρειάζονται συγκατάθεση τα cookies εκείνα που έχουν ως "αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης." Συγκεκριμένα:

Cookies που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα τέτοια cookies είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. με επιλογή του κουμπιού "προσθήκη στο καλάθι"). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα "επίμονα" (persistent) cookies που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.

Cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου).

Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Cookies με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player cookies, κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα cookies που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.

Cookies που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

Cookies που "θυμούνται" τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. cookies που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).

Cookies που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).

Oι ακόλουθες κατηγορίες cookies δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση και επομένως η εγκατάστασή τους επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει προηγουμένως ληφθεί συγκατάθεση του χρήστη:
- cookies με σκοπό την διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising)
- cookies με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics), π.χ. google analytics

Πολιτική Cookie FCA Bank

Τα cookie "πρώτου μέρους" είναι εκείνα που εγκαθίστανται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, ενώ τα cookie "τρίτου μέρους" ορίζονται από έναν ιστότοπο διαφορετικό από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ιστότοπος της FCA Bank μπορεί να περιέχει στοιχεία (όπως εικόνες, χάρτες, ήχους, συγκεκριμένους συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων τομέων κλπ.) Που βρίσκονται σε διαφορετικούς διακομιστές από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε.

Η διάρκεια των εγκατεστημένων cookie ενδέχεται να περιοριστεί στη συνεδρία περιήγησης ή να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μετά την αναχώρηση από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Η FCA Bank προτιμά τα "cookies περιόδου λειτουργίας", τα οποία δεν αποθηκεύουν ευαίσθητα δεδομένα και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την περιήγηση για να αναλύσουν και να βελτιώσουν την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζονται από τον ιστότοπο. Τα cookie περιόδου λειτουργίας που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο αποφεύγουν την ανάγκη προσφυγής σε άλλες τεχνικές ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίες είναι δυνητικά επιζήμιες για την εμπιστευτικότητα της περιήγησης.

Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή η επιλογή DoNotTrack, όπου υπάρχει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απενεργοποιήσετε, να καταργήσετε ή να αποκλείσετε τα cookies. Η πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο δεν είναι εγγυημένη σε περίπτωση απενεργοποίησης.

Τύποι και λειτουργίες cookie

1. Τεχνικά cookies

Αυτά τα cookies είναι θεμελιώδη για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών: π.χ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωρίσουν μια συνεδρία, να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν αποκλειστικό τομέα, να θυμηθούν τα στοιχεία ενός προηγουμένως διατυπωμένου αιτήματος, να ολοκληρώσουν μια παραγγελία αγοράς ή να αποθηκεύσουν ένα απόσπασμα. Χωρίς τεχνικά cookies, η υπηρεσία που προσφέρεται κανονικά από τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι εν μέρει ή εντελώς απρόσιτη. Δεδομένου ότι αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την περιήγηση και τη χρήση των απαιτούμενων υπηρεσιών, οι χρήστες δεν υποχρεούνται να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Μπορείτε να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τα τεχνικά cookies, διαμορφώνοντας τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, αν εκτελέσετε μία από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες ζώνες του ιστότοπου ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Αυτός ο τύπος cookie δεν συλλέγει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και η διάρκεια τους περιορίζεται στην ίδια τη συνεδρία.

Τα τεχνικά cookies θα αποθηκευτούν μέχρι το τέλος της επίσκεψής σας και θα διαγραφούν λίγες ώρες μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.

2. Cookie αναλύσεων

Τα cookie αναλύσεων συλλέγουν πληροφορίες περιήγησης χρηστών σε ανώνυμη μορφή. Χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου και για την προσαρμογή της εμπειρίας σας στο διαδίκτυο, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα περιεχόμενα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookie αναλύσεων (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από τους χρήστες και τη λήψη μηνυμάτων σφάλματος) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την FCA Bank ή από παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν εξ ονόματός της, οι οποίοι δεν αποθηκεύουν, επικοινωνούν ή διαδίδουν δεδομένων σε τρίτα μέρη. Η συγκατάθεση του χρήστη δεν απαιτείται για τα cookie των αναλυτικών στοιχείων, αλλά μπορείτε να τα αποκλείσετε ή να τα καταργήσετε ρυθμίζοντας τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, εάν εκτελέσετε μία από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες ζώνες του ιστότοπου ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Οι πληροφορίες που παράγονται από τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν σε διακομιστές τρίτου μέρους.

Τα cookies αυτού του τύπου δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες ή / και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Η διατήρηση δεδομένων περιορίζεται σε 26 μήνες.

Επί του παρόντος, τα ακόλουθα cookie αναλύσεων χρησιμοποιούνται από την FCA Bank:

Όνομα του cookie ή κατηγορία και διάρκεια (συνεδρία ή μόνιμο) Εμπλεκόμενο τρίτο μέρος Τύπος και σκοπός Πληροφορίες
_ga
_gat
_gid
Google Universal Analytics Perfomance https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
_qst_s
_qsst_s
x_qtag_1126029
Starcom Perfomance https://www.qubit.com/legal/privacy-and-cookie-policy

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης

Τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης μπορούν να αντιμετωπιστούν με διάφορους τρόπους. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies ή να επιλέξετε να λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα πριν αποδεχτείτε ένα cookie από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Λάβετε υπόψη ότι από την πλήρη απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαδραστικές λειτουργίες μας.

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν υπολογιστές σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας, βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τις προτιμήσεις σας.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι εγκατεστημένα στο φάκελο cookie του προγράμματος περιήγησης. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικές διαδικασίες για τη διαχείριση ρυθμίσεων. Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω συνδέσεις για συγκεκριμένες οδηγίες.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των cookies μέσω υπηρεσιών τρίτων

Εκτός από τη χρήση των εργαλείων που παρέχει το πρόγραμμα περιήγησής σας για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των μεμονωμένων cookies, σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπός www.youronlinechoices.com περιέχει μια λίστα (που ενημερώνεται συνεχώς) από τους κύριους παρόχους που συνεργάζονται με τους διαχειριστές ιστότοπων για τη συλλογή και χρήση πληροφοριών χρήσιμων για συμπεριφορική διαφήμιση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τα cookies όλων των εταιρειών ή εναλλακτικά να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας για κάθε εταιρεία.