ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιλέξτε την μάρκα το μοντέλο και την έκδοση και ανακαλύψτε την πιο συμφέρουσα χρηματοδότηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΑΡΚΑ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΙΜΗ:
€ 0,00
SCEGLI LA DURATA
XX
XX
XX
SCEGLI L'ANTICIPO
XX
XX
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
€ XX.XXX
Rata mensile
€ XXX,XX
για XX μήνες
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (ΣΕΠΠΕ): X,XX%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Durata
XX
Anticipo
X.XXX
TAN fisso
X,XX
Durata
XX
TOTALE DA FINANZIARE (€)
XX.XXX,XX
Totale da rimborsare
XX.XXX,XX
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
SERVIZI INCLUSI
XXXX € XXX
SPESE DI GESTIONE
SERVIZI FACOLTATIVI